Bij gOlightly kun je terecht voor therapiesessies met een holotropische aanpak*. Het doel van deze holotropische aanpak is om tot de wortel van je emotionele en psychosomatische problemen te komen en ze op te lossen. Met deze vorm van therapie bereik je naast inzichten in en heling van je problemen tegelijkertijd een hoger begrip over wie je echt bent en hoe je functioneert. Zo vergroot je jouw zelfbewustzijn en dat van de wereld om je heen. 

Onder de juiste begeleiding leer je oprecht naar jezelf te kijken en luisteren, met als resultaat dat je ontdekt wat je werkelijk nodig hebt om te helen en blij in balans door het leven te kunnen gaan. Ook krijg je als onderdeel van de aanpak daar waar nodig duidelijk praktisch advies om de inzichten te kunnen integreren in je dagelijks leven.

trauma_depressie_ burnout
Who looks inside awakens

Wat betekent dit concreet?

In de reguliere psychische gezondheidszorg wordt er bij psychische problemen meestal alleen gekeken naar de periode van de geboorte tot nu. Bij gOlightly wordt verder gekeken dan alleen dit biografische deel van onszelf. De prenatale fase (de periode dat je bij je moeder in de buik zit) is bijvoorbeeld heel erg belangrijk voor je (mentale) ontwikkeling. Mochten er in deze fase moeilijkheden ontstaan dan zou dat traumatisch kunnen zijn voor de baby, wat kan leiden tot problemen later.  Ook kan bijvoorbeeld het welzijn van onze (voor-)ouders onze ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Zo kan een kind het oorlogs- of een ander trauma van zijn ouders ‘erven’ en rondlopen met problemen waar het niks van begrijpt. De oorzaken van deze problemen liggen dus doorgaans niet duidelijk aan de oppervlakte. 

Daarom wordt er bij gOlightly ook gekeken naar hetgeen dat buiten ons bewuste geheugen ligt; het onderbewuste en het hogere bewustzijn. De wetenschap hierachter is dat we met ons bewuste herinneringen meestal niet tot de kern van ons emotionele en psychosomatische blokkades kunnen komen. We kunnen niet achterhalen hoe het komt dat we bepaalde negatieve/destructieve patronen of gedragingen hebben ontwikkeld en kunnen het om diezelfde onwetende redenen geen positieve of gezonde aanpassingen maken voor onszelf. 

De oorzaak van onze blokkades en trauma’s zijn niet in het zicht. Symptomen daarentegen zijn wel zichtbaar en worden daarom vaak verward voor de oorzaak van een probleem of het probleem zelf. We moeten dus daar gaan zoeken waar we met ons normale bewustzijn niet bij kunnen. Dit brengt ons bij ons onderbewuste, want daar ligt de kern van het trauma (het probleem) opgeslagen. Daar kunnen we alles over het probleem onderzoeken en ervaren. Door het hogere bewustzijn ook aan te spreken komen we tot de inzichten en wijsheden om onszelf te laten helen, transformeren en groeien. Zo kan alles wat vanuit onze problemen is ontstaan ook opgelost worden en kom je echt vrij van dat wat je belemmerd.

We kijken dus naar alles wat ons omvangt! 

* En zo kom ik tot de uitleg van de holotropische aanpak wat letterlijk ‘bewegen richting heel zijn’ betekent: We overkomen innerlijke versplintering en afscheiding van alles wat we zijn, door onszelf te leren bekijken en ervaren vanuit alles dat we zijn. Van persoonlijk individu tot onze transpersoonlijke vorm die met van alles in connectie staat en met alles verbonden is. 

Deze universele wet geldt voor alles, dus ook voor ons als mens; alles staat met elkaar in connectie en in relatie.

Kortom: Bij gOlightly gaan we samen zoeken, onderzoeken, ontdekken, ontwarren, doorvoelen, afpellen om zo te vinden wat je nodig hebt om tot je beste zelf te komen! Ook de integratie die daarna nodig is krijgt veel aandacht. Want inzicht krijgen is 1, maar het inzicht kunnen integreren in je dagelijks leven is waar zaken echt gaan veranderen.

Ik hoop dat hiermee mijn missie duidelijk is geworden: 

Met mijn werk wil ik heling en inzicht brengen zodat het leven ten volste geleefd & gevierd kan worden!   ❤︎