Hoe werkt een sessie?

Wil je liever niet lezen maar wil je toch van alles weten, dan kun je me ook gewoon bellen. No problem! ūüďě 06 29338729

Hoe zien de verschillende therapievormen eruit en wat gebeurt er tijdens een sessie? Dat hangt eigenlijk iedere keer af van de behoefte die er is. Ik ben gespecialiseerd  in meerdere therapievormen zoals focusing, regressie, transpersoonlijke en proces-integratie therapie, maar daarnaast ook o.a. kundig in acceptance & commitment en schematherapie. 

Het doel van de sessies is om tot de wortel van je emotionele en psychosomatische problemen te komen en deze op te lossen, beter te begrijpen wie je echt bent, hoe je functioneert en je (zelf-)bewustzijn te vergroten. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, en dat is het ook, maar wat vertelt dat jou over wat er gebeurt tijdens een sessie? Helemaal niks…

Daarom zal ik je proberen uit te leggen hoe een sessie er uit kan zien.

Bij gOlightly wordt er gewerkt met datgene wat geheeld wil en moet worden. Je hebt een (of meerdere) nare ervaring(en) gehad die door jou niet goed verwerkt is/zijn en wat littekens heeft achtergelaten in de vorm van negatieve patronen, overtuigingen, gedragingen, triggers, angsten, etc. 

Op het moment dat het je niet lukt om dit voor jezelf te helen ontstaat er een trauma (= het probleem waar je mee loopt en jouw laat disfunctioneren op misschien wel meerdere vlakken). Soms kunnen de nare gebeurtenissen zo erg zijn geweest dat er zelfs een¬†ernstig¬†trauma is ontstaan. We noemen een trauma of oorzaak van een probleem ook wel een pijnlichaam wat mooi omschrijft dat het trauma zich in je lijf is gaan nestelen en je jezelf er zelfs mee kan gaan identificeren. Het probleem gaat je in mindere of meerder maten be√Įnvloeden of beheersen.¬†

Gelukkig hebben we allen een bron in ons met hele gezonde voortstuwende energie die altijd wil blijven helen, geluk wil ervaren en wil blijven groeien of transformeren. Ook bij problemen. Noem het Chi, Forward living energy. Prana of Levensbron. Deze bron motiveert ons. En dat maakt dat je soms hulp gaat zoeken, zoals nu misschien therapie.

We gaan dus samen op zoek naar de wortel (= allereerste oorzaak) van een actueel probleem dat je belemmert en zorgt dat je uit balans bent, disfunctioneert of zelfs ziek wordt. Ik zeg allereerste oorzaak omdat een eerste nare gebeurtenis (trauma/probleem) verderop in je leven vaak een ander probleem veroorzaakt, en deze misschien weer een volgende… Zo stappelen de problemen zich op die eigenlijk allemaal zijn voortgekomen uit die eerste nare ervaring. Natuurlijk kijken we naar alles wat nodig is, maar uiteindelijk is de eerste (wortel) van de reeks het belangrijkste om het geheel aan aangehaakte problemen op te kunnen lossen. 

Een kenmerk van die wortel is dat het niet in het zicht ligt. Vaak ligt deze in de vroege kinderjaren, of zelfs daarvoor. Of in een ernstig traumatische gebeurtenis waarvan onze herinnering zich heeft afgesneden (dit heet dissociatie). Voor al deze periodes/situaties geldt dat wij ze ons niet meer kunnen herinneren. 

Soms weten we de oorzaak van onze problemen wèl, maar soms ook denken we dat de oorzaak van ons probleem te weten, bijv. een burn-out door te hoge werkdruk. Maar hoe komt het dat je in deze situatie gekomen bent en niet bij macht was er iets aan te veranderen? Daar kan dus een heel andere oorzaak onder het 1e inzichtelijke probleem liggen.

De start van de therapie begint door in gesprek te gaan en te kijken waar je tegen aan loopt. Samen komen we waar we wezen moeten om het helingsproces te starten. Dit proces begint met het verkrijgen van toegang tot je onbewuste en hoger bewustzijn.  Daar gaan we op zoek naar plaatsen waar informatie ligt over je problemen en dan kunnen we gaan onderzoeken. Tijdens de sessie blijf je geheel aanwezig; ik gebruik geen hypnose, maar zorg dat je in een zeer geconcentreerde staat (ook wel: veranderde staat )van bewustzijn bent.

Mijn rol als therapeut kun je zien als de gids van jouw proces en als zodanig ‚Äėkijk en voel‚Äô ik mee. Door het stellen van vragen of je ergens op te duiden¬†¬†komen we samen dieper in je proces. (Let wel: ik stuur niks, het is jouw proces!) Zo wordt veel duidelijk en uiteindelijk komen we daar waar de problemen zijn ontstaan. Hier kunnen we dan net zolang verblijven tot alles op vele vlakken begrepen wordt. Dit gebeurt omdat je als het ware de gebeurtenis-(sen) opnieuw ervaart maar dan in de staat van observeerder. Je kunt je dus als het ware loskoppelen van de gebeurtenis en objectief ‚Äėrondkijken‚Äô.

Wanneer zaken helder zijn kun je ook inzien wat voor gevolgen de gebeurtenis(-sen) voor jou hebben gehad en wat hieruit voort is gekomen. Welk(e) gedrag, patroon, besluit, overtuiging, angsten, etc.. 

Als duidelijk is waardoor en hoe je bent gaan disfunctioneren en uit balans bent geraakt, kun je bewuster kiezen hoe je dit wilt veranderen. Je hogere zelf die tijdens het proces wordt aangesproken weet wat je nodig hebt om te helen. Je kunt dit tijdens de sessie doorvoelen en het resultaat van je beslissing ervaren in wat dat met je zal doen. Deze positieve ervaring verankert zich in je lijf en bewustzijn waardoor je intrinsiek (van binnen uit) begrijpt wat je moet doen om jezelf te helpen. Wat direct heel motiverend is ‚Äst¬†je¬†wilt¬†ermee aan de slag. Veelal hoef je helemaal niet aan de slag omdat je je gehele helingsproces hebt doorlopen‚Äst¬†je kunt verwerken, loslaten en ruimte maken voor alles waar jezelf nu bewust voor kiest.

Een aantal geruststellende gedachten zijn:

‚Ě•¬†Het is goed mogelijk dat (traumatische) ervaringen naar boven komen en dit kan heftig zijn, maar je maakt het nu allemaal mee als observeerder, waardoor je inzichten krijgt en kunt verwerken zodat er heling plaats vindt.

‚Ě•¬†Ik werk veel met mensen die ernstige trauma‚Äôs hebben meegemaakt. Soms weten ze dit niet (meer) bewust. Door de ervaringen terug in het bewuste te brengen kunnen ze eindelijk begrijpen wat er aan de hand is en wat ze eraan kunnen doen. Volgens hun eigen zeggen is dit ongelofelijk helend en brengt het hen nieuwe levenslust. Je kan misschien denken dat het niet herinneren van zeer nare ervaringen beter is, maar het tegendeel blijkt waar te zijn.

‚Ě•¬†Lange intakes voor de therapie zijn niet nodig bij gOlightly.¬†¬†Dit kost veel te veel tijd en je legt mentale wonden open zonder dat deze direct ‚Äėverzorgd‚Äô worden. Dat maakt de situatie alleen maar erger.¬†¬†Natuurlijk gaan we in gesprek over jou en wil ik bepaalde zaken van je weten, maar door de manier van werken komen we al heel snel op een ‚Äėknelpunt‚Äô terecht die ons leidt naar wat onderzocht moet worden en zo start jouw proces in deze sessie.

Ik hoop dat je hier een idee hebt gekregen over hoe een sessie er uitziet. Mocht je echter nog vragen hebben bel me dan gerust! [contact]